Surfplattor

Läs digitalt - låna en surfplatta på Stadsbiblioteket.

Vill du prova att läsa e-böcker, talböcker, tidskrifter eller tidningar med Stadsbibliotekets surfplattor?

Du kan även surfa, lyssna på musik och se film - på entréplan i närheten av stället med surfplattor.
Det kostar inget att prova.

Du behöver ha ett giltigt lånekort för att kunna låna en surfplatta.
Låneperioden på surfplattan är 2 timmar.

Du trycker på alternativet Bibliotekskort och knappar sedan in lånekortsnummer och pinkod eller personnummer och pinkod.

Sedan lyfter du ur surfplattan ur stället.
Efter användning sätter du tillbaka surfplattan i stället.

Region Jönköpings län är först bland biblioteken i Sverige att erbjuda lån av surfplattor i denna form.