April 2017

Finlands sak var Järsnäs. Åtminstone vad gäller skolbarnen i Ryds folkskola.

Järsnäs landskommun, Folkskolestyrelsen, F3:1
1940 mottog Ryds folkskola i Järsnäs ett diplom från Centrala Finlandshjälpen. Året innan, efter några dagars sovjetiska provokationer, anföll Sovjetunionen till slut Finland, och startade därmed den del av Andra världskriget som blivit känd som Vinterkriget. Redan de första dagarna i december började en handfull personer diskutera möjligheterna till organiserad hjälp till Finlands civilbefolkning. Ett preliminärt möte hölls i Stockholm 3 december, följt av ytterligare ett möte med ett tjugotal representanter för olika föreningar och organisationer redan dagen efter. Det tredje mötet hölls på förmiddagen 5 december, vid vilket Centrala Finlandshjälpen bildades och organiserades upp. Redan på eftermiddagen var arbetet igång, och dagen efter hade kommittén en egen lokal där gåvor, inledningsvis främst i form av kläder, kunde tas emot. De följande veckorna växte organisationen med fler frivilliga händer, fler gåvor och fler lokaler. Ute i landet började lokalkommittéer uppkomma, vilka snart med landshövdingarnas hjälp inordnades under Centrala Finlandshjälpens länskommittéer. I Jönköpings länskommitté ingick landshövding Olle Ekblom, fru Greta Ekblom, extra ordinarie länsnotarie Leif Cassel, fru Lisa Cassel, fru Maj Dahlstörm, friherrinnan E. von Essen, fröken Karin Fingal, fru Margareta Hallberg, fru Ulla Karnell, fru Anna Lindman, landsantikvarie Egil Lönnberg, direktör Alvar Möller, stadsläkare Gösta Nyström och fru Helfrid Öberg. Samtliga hemmahörande i Jönköping förutom Helfrid Öberg som var från Huskvarna.

Representanter för kommittén reste i mitten av december till Finland för att etablera kontakt med de finska myndigheterna. Genom kungligt beslut 22 december 1939 förstatligades Centrala Finlandshjälpen från och med 1 januari 1940. Kommittén kom då att huvudsakligen bestå av samma ledamöter som tidigare med tillägg av några representanter för myndigheter och större hjälporganisationer. Arbetet fortsatte, och växte, under de första månaderna 1940. Freden mellan Finland och Sovjetunionen slöts 13 mars samma år, men kommitténs arbete skulle komma att fortsätta ytterligare en tid framöver.

Vad hade skolbarnen i Ryd då gjort för att förtjäna sitt diplom? Inga protokoll från den gamla landskommunen ger svar på den frågan. Mindre troligt är att det skulle röra sig om någon livsmedelsinsamling, bidrag till klenodboden eller klädinsamling. Det troliga är istället att hjälpen bestod av försäljning av det så kallade skolkortet. Häften med 20 kuponger om 10 öre styck som skolbarn runt om i landet sålde. Den verksamheten inbringade över 900 000 kronor över hela landet.

Taggar:

Skrivet av: Jon Engström den 10 september 2020