April 2021

På vägen till Gränna kan en staty föreställande två springande män ses, konstverket Löparna. Bland Gränna stads handlingar finns material sammanställt där vi kan läsa om dess uppkomst, finansiering och vilka som var instrumentella för att förverkliga den idé som ingenjören Stierngranat hade om ett länsmonument i trakten.

År 1949 väckte ingenjören Malte Liewen Stierngranat förslag om att resa ett länsmonument inom Jönköpings län. Han kontaktar sin vän skulptören Carl Eldh för att skapa ett till exemplar av konstverket Löparna som då redan finns uppställt på Stadion i Stockholm. Detta blir det andra och sista exemplaret av konstverket.

Först måste dock hittas en plats för att uppföra konstverket. Landshövdingen, professor Eldh, länsarkitekten Erichs och landsantikvarien Svahnström, fann att Kråkberget, beläget omedelbart väster om landsvägen Jönköping-Gränna och cirka trehundra meter söder om Galgbacken vore en synnerligen lämplig plats för ändamålet. Fideikommissarien till Västanå, ryttmästare Rolf Gyllensvaan, överlämnade denna plats på Kråkberget som gåva att evärderlig tid ägas och vårdas av den insitution som kommer att handhava vårdnaden av konstverket.

Carl Eldhs konstverk har nu en plats och han förbinder sig att för ett pris av 55.000 kronor tillhandahålla konstverket i färdiggjutet skick. Finansieringen sker genom donationer, där bland annat ingenjör Stierngranat själv donerar ett större belopp. Med hjälp av både enskilda personer, hembygdsföreningar, företag samt kommuner kunde konstverket snabbt finansieras.

Det bildas även en nämnd för länsmonumentets tillsyn och vård, dess medlemmar består av landsantikvarien Svahnström, godsägaren Ivar Ekvall, ingenjören Malte Stierngranath och kommunalborgmästaren Bertil Nordenankar. Nämnden har under sin korta existens endast två möten, den 21 september 1950, då handlingarna kring monumentet bestäms arkiveras och det uppdragas åt herr Svahnström att kontakta länets vägförvaltning för att se om vägen längs med monumentet kunde vidgas. Samt 14 juni 1951, då texten på den tillhörande tavlan bestäms i protokollet till:


"Konstverket Löparna.
Utfört av Carl Eldh.
Uppfört 1950 på initiativ av Malte Liewen Stierngranat.
Bekostat genom insamling i Jönköpings län."


Statyn är 2,57 meter hög och göts av hovkonstgjutare Herman Bergman i Stockholm. Den 1 meter höga sockeln uppfördes av stenhuggaren P. W. Peterson från Gränna och tavlan med donatorernas namn har gjutits av bröderna Fong från Gränna.

Monumentet restes under ingenjör Stierngranats och stenhuggare Petersons ledning. På hemställan därom tog telegrafverket välvilligt bort de telefonledningar som var utmed landsvägen och vägförvaltningen visade sitt intresse genom att bredda landsvägen framför berget.

Gränna stad, Drätselkammaren, F9:1

Taggar:

Skrivet av: Rasmus von Arx den 31 mars 2021