December 2018

I december 1896 undertecknas ett kontrakt på Strömsberg emellan torparen A. H. Andersson i Hålanskog, Sandseryds socken och Ljungarums fattigvårdsstyrelse, gällande den oäkta gossen John Folke.

Ljungarums landskommun, Fattigvårdsstyrelsen, A1:1
Ovannämnda kontrakt förtäljer vidare att pigan Hulda Adamsdotter från Offerberget under Axamo, beläget i Järstorps församling, är mor till barnet. Hon skulle enligt samma dokument varit skriven i Ljungarums församling 1895. Enligt kontraktet förbinder Andersson sig att ta hand om pojken mot en ersättning av 8 kronor i månaden att utbetalas var tredje månad räknat från 25 november 1896.

Efter en koll i kyrkohandlingarna visar det sig snart att kontraktets och kyrkans uppgifter inte riktigt stämmer överens. Vid tidpunkten för John Folkes födelse och kontraktets skrivande finns ingen Hulda i Offerberget, men väl hennes föräldrar och några yngre bröder. Kanske hade hon varit hemma hos sina föräldrar och fött sitt barn? Hur är det då med hennes koppling till Ljungarum, vilken fattigvårdsstyrelsen där verkar godta? Hon föds i Norra Unnaryd, och flyttar under sina första 20 år runt till olika platser där, i Stengårdshult och i Valdshult, både tillsammans med familjen och på egen hand. 1889 anges att hon ska flytta till Amerika, men istället landar hon som piga i Bäckadal 7 i Jönköpings Sofia. Hon rör sig sedan på flera olika adresser i Jönköpingsområdet och får en oäkta son 1892. Tillsammans med denne flyttar hon 1894 till Ryhov där de båda blir kvar till november 1895. Uppgiften om vistelsen i Ljungarum 1895 stämmer alltså. Efter det går resan åter in till Jönköping. När John Folke föds 1896-03-16 bor modern i Skuggan, men John Folke föds i Järstorps församling och döps av kyrkoherde Hagberg i Sandseryd. Faddrar vid dopet är för övrigt Anders Andersson och hustrun Johanna Lovisa Olausdotter i Hålanskog. Samma fenomen inträffar när Hulda får en oäkta dotter 1898, hon bor i Skuggan, föder i Järstorp och får sitt barn döpt av kyrkoherde Hagberg i Sandseryd.

Tvärt emot vad kontraktet säger finns John Folke enligt kyrkans bokföring tillsammans med sin mamma och sina syskon hela tiden från födseln och flera år framåt. 1901 gifter sig modern, och John Folke finns fortfarande i familjen. Först 1905, när familjen sedan något år bor på Eket, flyttar han och anländer enligt kyrkobokföringen som fosterson hos familjen Andersson. De har då hunnit flytta till torpet Vägen under Axamo. Enligt de få kommunala handlingar från fattigvården i Ljungarum som finns bevarade, borde dock John Folke i realiteten varit där tidigare. Han finns med på en odaterad lista, som dock härrör från tiden kort efter moderns giftermål, som boende hos Anderssons. Vidare omnämns han i specialräkenskapsböckerna som boende hos Andersson åtminstone från 1900-talets första år. Hur det än ligger till finns han kvar hos sin fosterfamilj till 1910 då han ger sig iväg för att tjäna som dräng. Noterbart är att John Folke då börjar gå under efternamnet Andersson. De kommande åren tjänar han som dräng bland annat i Bankeryd, Skärstad, Rogberga och Järstorp innan han slutligen landar i Jönköping 1924. Där arbetar han bland annat som bryggeriarbetare och senare eldare, gifter sig 1925 och får flera barn. Fler detaljer om hans liv, och mer om hans vidare äventyr efter detta, är upp till intresserade forskare att själva luska i.

Taggar:

Skrivet av: Jon Engström den 10 september 2020