Fongs gelbgjuteri i Gränna

Gjuterihistoria blandas med visning av gjutningsteknik i Fongs gelbgjuteri i Gränna, troligen på 1970-talet. Filmen härrör från arkivmaterial inhämtat på Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping.

Taggar:

Skrivet av: Jönköpings stadsarkiv den 10 december 2019