Jönköpings Högre Allmänna Läroverk 1942-1943

Studentfilm som skildrar diverse händelser vid läroverket under läsåret 1942-1943.