Jönköpings Högre Allmänna Läroverk - Viktigare händelser i skolans liv. En kort filmrevy.

Studentfilm från Högre Allmänna Läroverket under läsåret 1936-1937.