Juli 2019

Inbjudningskort till konferens den 19 oktober 1964 på Valkeakoskis handelsskola. Denna konferens var en av programpunkterna under Valkeakoski–Huskvarna-veckan den 18–25 oktober och beskrevs som ett evenemang för diskussion om nordiskt samarbete och utvecklingen av vänorter.

Huskvarna stad, Drätselkammaren, F14:1
I tidningen Valkekosken Sanomat fanns den 17 oktober 1964 följande text, på både finska och svenska, på förstasidan: 
---
Huskvarna är här

Samtidigt som en allmän Sverige-vecka firas överallt i Finland, begår Valkekoski sin årliga festvecka i tecknet av vänortsförbindelserna med Huskvarna. I morgon börjar Valkeakoski–Huskvarna-veckan som företräder en ny form av samarbetet mellan dessa vänorter.

Vid veckans olika tillställning är vår vänorts insats synnerligen betydande. Huskvarna har inte spart på kostnaderna eller skytt någon möda när man gått att realisera sina planer att på ett färgrikt och mångsidigt sätt göra sig känd här i Valkeakoski. Presentationen av det kommunala arbetet och industrierna i Huskvarna, smakproven vi kommer att få på ungdomens musikintressen och huskvarnakonstnärernas gemensamma utställning bär alla vittne om att man i vår svenska vänort sätter stort värde på förbindelserna med Valkeakoski och att man är villig att lägga ned mycket arbete på att ytterligare fördjupa dessa förbindelser.

Vi tillönskar representanterna både för den kommunala förvaltningen och industrierna såväl som för det kulturella livet i Huskvarna, och alldeles särskilt representanterna för stadens ungdom hjärtligt välkomna till Valkeakoski. Vi är övertygade om att stora skaror valkeakoskibor med största intresse kommer att närvara vid de olika tillställningarna under veckan för att vidare utveckla och befästa vänskapsförbindelserna mellan våra städer och samtidigt vara med i det allt mer utvidgade internordiska samarbetet.
---

Utöver Valkeakoski hade Huskvarna även vänortsutbyte med den danska staden Slagelse.

Jönköpings kommun har i dag fyra vänorter. Kontakterna är främst på formell nivå mellan kommunledningarna samt ungdomsutbyte inom föreningar och skolor. Ända sedan 1940-talet har Jönköping haft förbindelser med finska Kuopio, danska Svendborg och norska Bodö. 1993 tillkom ett vänortsavtal med Väst-Virumaa län i Estland. Jönköping har ett skriftligt avtal om vänortssamarbete med dessa kommuner. Avtalet reglerar de officiella vänortsförbindelserna respektive stöd och utveckling av samarbetet inom näringsliv, kultur och allmännyttiga områden.

Dessutom upprättade kommunstyrelsen 1993 en så kallad sistercity-relation med staden Tianjin i Kina. Sistercity-verksamheten syftar till att genom avtal förmedla kontakter inom handel, ekonomi och övriga områden av gemensamt intresse samt olika former av utbyte mellan enskilda individer. Avtalet innebär normalt inget kommunalt åtagande.

Taggar:

Skrivet av: Björn Blomquist den 10 september 2020