Nybyggnation på Gröna gatan

1957 filmar Harry Sandberg nybyggnationen av hyreshus längs Gröna gatan samt några sekvenser från Myntgatan, Smålands Folkblads byggnad vid Klostergatan/Kungsgatan och Friaredalen.