September 2017

”Denna bok medföres vid inställelse till tjenstgöring i fred och krig, äfvensom vid mönstring i hemorten; och skall den samma jemväl företes vid anmälan eller framställning hos inskrifningsmyndighet, områdesbefäl, pastorsembete, sjömanshusdirektion eller roteman i Stockholm. Värnpligtig, som åstundar anställning vid härens eller flottans stam, skall uppvisa boken för vederbörande befäl.”

Lekeryds landskommun, Kommunalnämnden, F1:1

Så lyder första sidan av denna inskrivningsbok, tillhörande Anders Svensson ifrån Lekeryd. I boken kan man läsa om bestämmelser kring tjänstgöringen, bland annat får man veta att under marsch fram och tillbaka mellan samlingsplats i hemorten och mötesplatsen så erhåller den värnpliktige tjugo öre i dagavlöning för de två första marschdagarna och under längre marsch höjs detta till en krona och femtio öre. Om den värnpliktige skulle utebliva från inskrivning skulle denne böta tio kronor vid första tillfället och därefter böta tjugo kronor för varje gång han inte infanns sig. I boken finner vi dessutom Anders tjänstgöringsår och mönstringstillfällen med start 1888, samt kort information kring bokens innehavare. Bland det arkivmaterial där boken ingår finns även brev, bouppteckningar, köpekontrakt för Västra Höreda Östergård och Anders Svenssons eget testamente.

1885 delades Sverige upp i 31 militära inskrivningsområden och inskrivningsböcker delades då ut till de värnpliktiga medborgarna. Dessa var de värnpliktigas privata böcker som skulle användas vid varje nytt tjänstgörningstillfälle. Därför är de här böckerna sällan funna i arkiv. Denna bok har hittat sin väg till stadsarkivet genom Anders Svenssons eget utförande av sitt testamente, troligen omedveten om att han skulle genom detta bevara sin egen historia.

Efter sin fars död 1920 levde Anders ensam kvar i huset där han och hans familj vuxit upp. Eftersom hans yngre bror dog 1911, vid 38 års ålder, och varken han eller hans bror var gifta eller hade några barn så fanns det troligen innan annan som Anders ansåg kunde ta över huset. Han gav huset och sina ägor över till Lekeryds kommun för som han uttrycker det, att användas till kostnader för fattigvård eller sådant ändamål som vader bestämd av Lekeryds kommun. Anders gav även bland annat tiotusen kronor till Svenska Alliansmissionen, tretusen kronor till Svenska Missionsförbundet samt tvåtusen kronor till Lekeryds Östra Missionsförsamling till att användas för verksamhet på platsen. Anders Svensson avled i november 1930.

Taggar:

Skrivet av: Rasmus von Arx den 10 september 2020