Stadsparken och Rådhusparken i Jönköping

Stadsparken vintertid med vybilder över Jönköping samt lite kort från Rådhusparken med byggnation vid Hamnplansgatan. Filmat av Harry Sandberg runt mitten av 1950-talet.

Taggar:

Skrivet av: Jönköpings stadsarkiv den 8 februari 2022