Allmänna frågor

Här kan du ställa frågor till Stadsarkivet. Observera att frågor rörande sekretessbelagda handlingar ska lämnas via Stadsarkivets mail eller på telefon.