Konstklubben

På konstklubben samlas konstsamtal, workshops och utställningar på ett och samma ställe.

Fotograf Marcus W Carlsson
Konstklubben - Lundahl & Seitl

Konstklubben bjuder på konstsamtal och workshops med fokus på den konstnärliga processen. Målet är att inspirera redan konstintresserade och aktiva konstnärer men också nya konstkonsumenter. 

- Tanken med konstklubben är att skapa ett rum för reflektion och samtal kring samtidskonstens processer, metoder och genomförande. Genom att skapa ett samtal kring konst vill vi vidga uppfattningen kring vem konst är till för och vad konst är, säger konstintendent Filip Zezovski Lind.

Konstklubben kommer att genomföras minst fyra gånger per år.

Platsen för konstklubben är plan ett på stadsbiblioteket precis intill konstväggen och konstlitteraturen.

Pågående utställning - Supersaturation

Bild på konstnären Josefina Nelimarkka

Konstnär: Josefina Nelimarkka

Supersaturation är ett nytt konstverk av Josefina Nelimarkka, en tvärvetenskaplig konstnär som är baserad mellan London och Helsingfors.

Konst, vetenskap och teknik smälter samman i flyktiga stunder och interaktiva utrymmen. Hennes processbaserade konstnärskap utforskar molnets beredskap genom multisensoriska erfarenhet och användning av klimatdata.

Uställningen pågår från 8 februari till och med 30 april.