Månadens handling

  1. Oktober 2019

    Skrivet av: Björn Blomquist

    Som en del av Projekt Visingsö planerades under 1960-talet en rekreationsanläggning. Projektet gick i stora drag ut på att utveckla turistnäringen och fritidsverksamheten på Visingsö. Syftet med planerna var att göra Visingsö till en attraktiv turistort, i bästa fall året runt, och dessutom förlägga mindre industrier till ön för att förhindra avfolkning.

Visa fler sidor...