Månadens handling

  1. Januari 2022

    Skrivet av: Jon Engström

    Den 10 mars 1906 sitter vice häradshövding Nils Frick i Skövde och utfärdar en fullmakt. Den ger trädgårdsmästare Lindberg rätt att föra hans talan och utöva hans rösträtt vid den kommunalstämma där Ljungarums landskommuns framtid ska komma att avgöras.

Visa fler sidor...