Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Så lyder första artikeln i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Kvinna med megafon och armen i luften springer mot en stad. Pratbubbla med utropstecken.

Vad är mänskliga rättigheter?

FN:s allmäna förklaring om mänskliga rättigheter gäller alla människor på jorden. Stora och små, fattiga och rika, sjuka och friska. Alla människor är lika mycket värda. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Regeringen har det största ansvaret.

Det här är några av de saker som tas upp i förklaringen om mänskliga rättigheter:

  • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
  • Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
  • Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
  • Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
  • Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
  • Människor ska själva få bestämma över sina liv. De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls.
  • Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta och lär sig att läsa och skriva.

Källa: Regeringen.se

Film om mänskliga rättigheter

Källa: Amnesty International

Hur skapades FN:s deklaration om mänskliga rättigheter?

Källa: Amnesty International

Lättläst om mänskliga rättigheter

Läs mer om mänskliga rättigheter hos Amnesty International

Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet

1. I Sverige har alla rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Det står i grundlagen.

2. Yttrandefrihet är också en mänsklig rättighet enligt FN:s allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna

3. När medierna inte får skriva eller sända vad de vill är det ett angrepp på yttrandefriheten.

4. På flera platser i världen sitter journalister i fängelse för att de kritiserat eller granskat de som har makten.

5. Detta gäller till exempel den svensk-eretrianske journalisten Dawit Isaak som den 23 september suttit i fängelse i eritrea i 20 år.

Författaren Ali Tareb och journalisten Martin Schibbye i ett samtal om yttrandefrihet

Böcker om yttrandefrihet