Rigoletto och Twistkulan

Arrangemang
Målgrupp:

60-talsnostalgi med Lars Östvall och musiker

Lars Östvall är chef för Jönköpings läns folkrörelsearkiv och författare till boken Rigoletto och Twistkulan -  om ungdomar och popmusik i Jönköpings Folkets Hus på 1960-talet. Tillsammans med musiker tar oss med till 60-talets Jönköping och musiklivet kring Rigoletto.

Foto: Michael Joelsson (JP)