Överraska, variera, förändra

Utställning

Utställningen är över

19 april onsdag 2023
17 maj onsdag 2023
2023-04-19 till 2023-05-17.
Plats Konstväggen Stadsbiblioteket
Målgrupp:

Konstnärerna Lisa Torell och Jenny Nordmark har utforskat olika aspekter av Jönköpings kommuns historia, identitet och framtid.

Överraska, variera, förändra är ett tredelat projekt där två uppdrag handlar om att gestalta livsmiljö och ett som gäller konstnärlig dokumentation av projektet i stort.

Konstprojektet Överraska, variera, förändra innefattar två processbaserade konstverk, där konstnärerna Lisa Torell och Jenny Nordmark har utforskat olika aspekter av Jönköpings kommuns historia, identitet och framtid. Den undersökande konstprocessen sker inom ramen av två förlängda skissuppdrag, där möjligheterna för en öppen och en permanent konstnärlig gestaltning undersöks.Från och med sommaren 2023 till sommaren 2024 följer en genomförandefas innehållande dialogbaserade, temporära och permanenta aktioner och konstverk. Både den förlängda skissperioden och genomförandefasen dokumenteras av dokumentärfilmarna Mima Pastor och Palle Lindqvist och kommer sammanställas i en film om projektet.Syftet med konstprojektet Överraska, variera, förändra är att testa möjligheterna för den offentliga konsten i Jönköpings kommun, i relation till Stadsmiljöprogrammet “Stadens konst” som antogs av Jönköpings kommunstyrelse 2016. I de två konstuppdragen har konstnärerna Lisa Torell och Jenny Nordmark haft stadsmiljöprogrammet som en fond att gå i dialog med genom att utforska och problematisera vad offentlig konst kan och bör vara i Jönköpings kommun, och i allmänhet.

Jenny Nordmarks konstnärskap utforskar ämnen som berör aktuella frågor kopplade till miljö och klimat, det lokala och det globala, innebörder och konsekvenser av människans exploatreing av naturens resurser. Nordmark har studerat konst/arkitektur post-master “Of public interest” på Kungliga konst-högskolan (2019-2021), scenkonst scenografi på Stockholms dramatiska högskola (2010-2013), Design med inriktning rumslig gestaltning på Högskolan för design och konsthantverk (2004-2006) och arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola (1999-2003).

Lisa Torell kommer från det performativa platsbaserade fältet och arbetar med frågor som rör det offentliga rummet och dess regleringar och rättigheter som påverkar vårt sätt att vara, agera, leva och arbeta. Torell är professor och studieprogramledare för programmet för konst, Konstkademiet i Tromso. Hon har en post doc från Konsthögskolan i Umeå, Umeå universitet 2019-2021, och en phd genom det norska konstnärliga forskningsprogrammet (NARP) 2014-2018.

Mima Pastor är en dokumentärfilmare som dras till berättelser om människors samhällsengagemang och kreativitet. Hennes tidigare filmer har bland annat skildrat det feministiska konstnärskollektivet ’Misschiefs’ och berättelser om mod, sårbarhet och konst i ‘I’m an artist’. Hon är statsvetare i grunden med en pol.kand (Lunds universitet 2009-2013) och har ett stort intresse för internationell politik som hon har en masterexamen i (Aberystwyth University 2013-2014), samt en masterexamen i dokumentärfilm (Sussex University 2016-2018) där hon har fördjupat sig i det visuella berättandet.

Palle Lindqvist är klippare och fotograf med fokus på det dokumentära berättandet. Han har en utbildning i Fri konst från Goldsmiths University i London (2009-2012). Under de senaste 10 åren har han varit verksam inom tv & filmbranschen i Sverige där han har filmat och klippt allt från långfilm till dokumentärserier.Mima Pastor och Palle Lindqvist är grundare till det gemensamma produktionsbolaget BLICK.

Bakgrund:

Överraska, variera, förändra tar avstamp i de extra investeringsmedel som Kulturnämnden har avlagt som en gest till kulturen i Jönköpings kommun, vilka ska disponeras under 2022 och 2023. Till skillnad från många andra offentliga konstprojekt i kommunen är dessa medel inte knutna till ett nybyggnadsprojekt, och projektets geografiska möjligheter sträcker sig därför över hela Jönköpings kommun. Kommunen omfattar området kring den södra delen av Vättern, med bland annat Gränna och Visingsö i norr, Bottnaryd och Tenhult i väst respektive öst, och orterna Jönköping och Huskvarna vid Vätterns södra spets.

Uppdrag 1: Utforskande process och permanent konstnärlig gestaltning

En del av det konstnärliga arbetet innefattar att göra ett långvarigt, fysiskt avtryck i kommunen i form av en permanent konstnärlig gestaltning.

Uppdrag 2: Utforskande process och öppen gestaltning

Den andra konstnärliga processen ska resultera i en gestaltning i bred bemärkelse. Denna avslutande del är av öppen karaktär och konstnären/konstnärsgruppen avgör utifrån den utforskande processen och det egna konstnärskapet vilken form den tar.

Uppdrag 3: Utforskande dokumentation

Den tredje delen av förslaget innefattar utforskande dokumentation i form av en filmare/konstnär som följer projekten från början till slut, som presenteras i formen av en film. Filmen har både dokumenterande och utforskande ambition, men dess form och format utformas av den filmaren/konstnären.

Taggar: