THE GLASSROOM - Misinformation Edition

Utställning

Datum

01 december tisdag
30 april fredag
2020-12-01 till 2021-04-30.
Plats Digitalt
Målgrupp:

En digital utställning av Tactical tech och hur internet och sociala medier påverkar oss. Till våren kommer vi även att visa utställningen som posterutställning på våra bibliotek.

Besök utställningen här

THE GLASSROOM - Misinformation edition

"Vad händer när vi i allt större utsträckning förlitar oss på social medier och internet för att hitta information? Vilken information ser vi, och vad missar vi?  Och vad kan vi göra om vi är osäkra? Information färdas snabbt och lätt, ibland lite för lätt, och den når världens alla hörn. Vi har ännu inte helt analyserat och förstått hur denna hastighet och förstärkning påverkar sociala, politiska och kulturella frågor. 

Vi har inte bara tillgång till fler kanaler där vi kan ta emot och dela innehåll, sättet som informationen når oss på har också förändrats från nyhetsflöden till influencers, människorna och metoderna som är inblandade i framställandet, överförandet och förvarandet av information och data har flerdubblats, för att inte tala om mängden företag som tjänar stora pengar på det. När alla dessa faktorer slås samman kan det vara svårt att utläsa fakta från fiktion, vilka källor man kan lita på och vilka man ska se upp för."