4Dframe

Nu utvecklar vi utbudet av skapande material på biblioteket. Säg till i infoodisken om du vill låna materialet!

Det pedagogiska verktyget 4Dfram har sitt ursprung i Sydkorea. Konceptet är enkelt, men möjlighetetrna många. Olikfärgade små rör av olika längd kopplas samman till ett oändligt antal former och figurer. kan användas både för fritt skapande och för att förstå mnatematiska och fysiska principer.

Målgrupp:

Taggar:

den 4 september 2017