Dictator of Sweden

Att avskaffa demokratin i Sverige är lättare än du tror – testa själv i nya brädspelet Dictator of Sweden. Finns nu på Bankeryds bibliotek för hemlån.

Vid spelets början kommer de spelare som tilldelats rollen som Diktator eller Medlöpare att få reda på vilka andra spelare som tillhör den Antidemokratiska sidan. En fördel som Demokraterna inte får.

Under spelets gång turas deltagarna om att få ta sig an rollen som Statsminister, vilken får föreslå en annan spelare att bilda Regering med. Om förslaget får majoritet vid en omröstning ges Statsministern och Regeringen möjlighet att fatta ett Auktoritärt eller Demokratiskt Beslut.

Spelet är över när antingen sex auktoritära eller sex demokratiska beslut fattats. Kom ihåg att eftersom politiken påverkas av såväl en föränderlig omvärld som olika politikers särskilda färdigheter så går det inte alltid som planerat.

För åldrar mellan 10-100 år. Speltid 20-60 minuter.

Målgrupp:

Taggar:

den 22 juni 2022