Ny biblioteksplan färdig

Nu är biblioteksplanen för 2021-2024 klar!

Böcker sedda ovanifrån

Biblioteksplanen är - förutom bibliotekslagen -  det viktigaste dokumentet för de som arbetar med bibliotek. I den står vilka mål biblioteken ska arbeta mot de närmaste tre åren - för bibliotek handlar ju om mer än att bara låna ut böcker! Biblioteksplanen beslutas av politikerna i Kultur- och fritidsnämnden. Henrik Andersson (s) som är nämndens ordförande säger:

”Förväntningarna på ett bibliotek kan idag vara lika olika som bibliotekets besökare. Därför är det viktigt att politiken tar ut en riktning för vad biblioteken ska arbeta med och vilka idéer som ska styra verksamheten. I Jönköping prioriteras det demokratiska och det klassutjämnande uppdraget i kombination med en strävan efter stor tillgänglighet. Att den prioriteringen lika gärna kunde gälla hela samhällsbygget ser jag som ett tecken på att vi är på rätt väg.”

Här kan du läsa den nya biblioteksplanen!

 

Målgrupp:

Taggar:

den 2 juni 2021