The unseen future

Lördag 13 januari klockan 13:00 är det vernissage för Niklas Wallenborgs utställning The unseen future på konstväggen, Stadsbiblioteket. Välkomna!

The unseen future är ett pågående projekt och är tänkt att fungera som en bakgrund och plattform för att diskutera och undersöka våra städer, landskap och vår planet i möjliga framtider.
Niklas Wallenborg arbetar med våra gemensamma kollektiva visioner av framtiden och hur de kan hjälpa oss att förstå vår värld både den nutida och den som kommer.

Målgrupp:

Taggar:

den 3 januari 2018