Utökad lånetid

Lånetiden för samtliga utlånade medier är nu förlängd under den stängda perioden.

Detta gäller även reserverade medier, dock ej medier som redan krävts 2 ggr.
Har du ändå frågor om just dina lån är du välkommen att vända dig till bibliotekens kundtjänst .

den 22 december 2020