Bibblan svarar

Har du någon fråga som du funderar över? Vänd dig till bibblansvarar.se

Bibblan svarar är en svarstjänst som bemannas av folkbibliotekarier runtom i Sverige. Hit kan du vända dig med frågor om allt möjligt. Bibblan svarar har också ett svarsarkiv där du kan söka bland svar på frågor från andra frågeställare. Knutet till Bibblan svarar finns också Bibblan guidar som listar resurser på internet som är utvalda och granskade av bibliotekarier. Du hittar tjänsterna på bibblansvarar.se och bibblanguidar.se.

Taggar:

Tipsat av: Emma Johansson den 11 april 2019