Träffa personer som är New York!

Här hittar du ett filmat boktips med Andreas.