Väder av Jenny Offill

Brännande aktuell roman.

Bibliotekarien Lizzie engagerar sig i klimatfrågan. Om hur en människa blir mer och mer medveten om något och därigenom förändras. Om tanken på ens barns framtid. Om att förlora sin idealiserade tro på denna framtid. Och om hopp som den enskilda människans drivkraft att anstränga sig för miljöns och barnens skull. Kön till boken växer, fler exemplar är på ingång.