Swede Hollow av Ola Larsmo

Ett stycke historia som har en del gemensamt med dagens flyktingströmmar i europa.

Swede Hollow är en ravin mitt i St Paul, Minnesota. Vid sekelskiftet 1800-1900 bodde mer än tusen svenska migranter här i obeskrivlig slum, svenskar som aldrig lyckats ta sig in i det nya samhället. Vintern 1897 samlas en brokig skara människor i Swede Hollow. Här finns bland andra familjen Björn från Örebro som flyr från en katastrof och David Lundgren som jagar en förlorad och hopplös kärlek. Man får främst följa två systrars, Ellen och Elisabet, uppväxt och hur deras olika ambitioner tar dem till helt olika tillvaro i det nya landet.