The Glass Room - Misinformation edition

Hur påverkas vi av internet och sociala medier? Kan du se skillnad på äkta och falsk information?

En utställning om sanning och deep fake, om vikten av källkritik och om hur vi påverkas av våra sociala medier. Här kan du lära dig hur du genomgår en digital detox, testa din förmåga att skilja på äkta och falsk information, och annat spännande! 

Under sommaren kan du dessutom se utställningen i Stadsbibliotekets entréhall.

DATA DETOX

Lär dig enkla sätt att ta kontroll över din digitala integritet, din säkerhet och ditt välmående på nätet.

FAKE OR REAL

Ett quiz där du testar din förmåga att se skillnad på äkta och manipulerad information.

DOUBLECHECK

Ett quiz som visar hur lätt det är att ta bilder ur sitt sammanhang och använda dem för att sprida felaktig information