ስካን ግበር (Scanna)፣ ሕተም፣ ቅዳሕ (copy)

ኣብዚ ዝስዕብ ዝርዝር ኣብ ቤት መጽሓፍቲ እንታይ ተክኒክ ክትጥቀም ከም ትኽእል ይገልጽ

ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማምኮቪድ-19ን

ስካን (Scanna)

ኣብዘን ዝስዕባ ቤት መጽሓፍትታት ስካን ክትገብር ትኽእል:
ቤት መጽሓፍቲ ዮንሾፒንግ፣ ሁስክቫርና፣ ግሬና፣ ባንካርይድ፣ ኦክሰንሃጋ፣ ሮስሌት፣ ታቤሪ።
ስካን ኣይክፈሎን እዩ። ስካን ዝገበርካዮ ንኽትዕቅቦ ፍላሽ (usb) ተማላእ
ኣብ ቤት መጽሓፍቲ ፍላሽ (usb) ክትልቃሕ ክእለታት ኣሎ

ምሕታም (Skriva ut)

ኣብ ኩለን ቤት መጽሓፍትታት ጸሊምን ጻዕዳን ክትሓትም ክእለታት ኣሎ
ኣብዘን ዝስዕባ ቤት መጽሓፍትታት ሕብራዊ ዉን ክትሓትም ትኽእል:
ኣብ ቤት መጽሓፍቲ ዮንሾፒግ፣ ሁስክቫርና፣ ግሬና፣ ባንካርይድ፣ ኦክሰንሃጋን፣ ሮስሌት
ዋጋ:
A4 ጸሊምን ጻዕዳን: 2 kr
A4 ሕብራዊ: 4 kr
A3 ጸሊምን ጻዕዳን: 4 kr
A3 ሕብራዊ 8 kr

ምቕዳሕ (copy)

ጸሊምን ጻዕዳን ንምቕዳሕ ኣብ ኩለን ቤት መጽሓፍቲ ክእለት ኣሎ።
ኣብዘን ዝስዕባ ቤት መጽሓፍትታት ሕብራዊ ዉን ክትሓትም ትኽእል:
ቤት መጽሓፍቲ ዮንሾፒንግ፣ ሁስክቫርና፣ ባንካርይድ፣ ኦክሰንሃጋ፣ ሮስሌት


ዋጋ
A4 ጸሊምን ጻዕዳን: 2 kr A4 ጸልምን ጻዕዳን ድርብ ገጽ: 4 kr
A4 ሕብራዊ: 4 kr
A3 ጸሊምን ጻዕዳን: 4 kr
A3 ሕብራዊ: 8 kr

ኣብ ናይ ዮንሾፒንግ ቤት መጽሓፍቲ ክትቀድሕ ማለት copy ክትገብር ናይ copy ካርድ ክትገዝእ ኣሎካ። ዋግኡ 25 ኮሮና ኮይኑ ነታ ካርድ ክትገዝኣ ከሎኻ ኣብቲ ሕሳብ 10 ኮሮና ይሕሰበልካ እዚ ን 5 ጸሊምን ጻዕዳን ክትሓትም ይኣኽለካ። 
ድሓር ኣድላይነቱ ሪኢኻ በብግዚኡ ነታ ካርድ ዝያዳ ገንዘብ ትመልኣ።
እታ ካርድ ኣብቲ ናይ ሓበሬታ ማእከል እያ ትሽየጥ ኣብዚ ዉን ዘድልይካ ገንዘብ ክትመልኣ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ኮምፕዩተር ተጠቐም (Använda dator)

ኣብ ኩለን ቤት መጽሓፍትታት መርበብ ኢንተርነት ዘለውን ኮምፕዩተራት ኣለዋ። ብቐሊሉ ብናይ መለቂሒኻ ካርድ ወይ ብመለለይ ቁጽርኻን ፒን ኮድን (pinkod) ጌርካ ክትኣቱ ትኽእል (logga in)።
መለቅሒ ካርድ እንተ ዘይብልካ እሞ ቁቡል መንነት ወርቐት እንተ’ሎካ ሓድሽ ከተዉጽእ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና።
ናይ መለቅሒ ካርድ ንግዚኡ ጥራይ እንድሕሪ ደሊኻ እሞ ቁቡል መንነት ወርቐት እንተ’ሎካ ከም ጋሻ ክንምዝግበካ ንኽእል ኢና።

ዋይፋይ ኢንተርነት (Trådlöst internet)

ኣብ ኩለን ቤት መጽሓፍቲ መርበብ ኢንተርነት ብዋይፋይ ክትጥቀሙ ክእለታት ኣሎ።