Webbtillgänglighet

Vi på biblioteken i Jönköping gör vårt yttersta för att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla.

Jönköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur bibliotek.jonkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i ganska hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.jonkoping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att:

  • fylla i formuläret till höger
  • skicka e-post till webbansvarig

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsen tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Film kan sakna alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll då de saknar undertexter och/eller syntolkning. (WCAG A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 WCAG AA 1.2.4, 1.2.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

bibliotek.jonkoping.se publicerades i april 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 december 2019.

Förbättringar för tillgänglighet

Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.