Två systrar

En tänkvärd bok om utanförskap och radikalisering!

Vad får två vanliga tonårsflickor, Ayan 18 och Leila 16, att radikaliseras till den grad att de lämnar Norge för ett liv i ett kalifat i Raqqa, Syrien? Med hjälp av intervjuer av flickornas kompisar, föräldrar, syskon, lärare och andra med insyn i deras liv söker Seierstad svar på frågan. Många samverkande faktorer spelar in och inte ens närmsta familjen hade en aning om resan, som systrarna planerat under ett år. Med livet som insats åker pappan  efter för att försöka få hem dem. Men det visar sig vara ogörligt då systrarna har gift sig och  inte vill komma hem. En angelägen bok som belyser mekanismer bakom radikalisering och dessutom belyser hur främst Ayan resonerar. Den ger även tankeväckande insikter hur olika förutsättningarna i en familj är att komma in i ett nytt land och ett nytt språk.