Utställningar

Arkiv- och släktforskarsalen

Varje månad visas en ny utställning baserad på Stadsarkivets kalender. Årets tema är "Hus- och persongalleri i Jönköpingstrakten vid sekelskiftet 1800-1900". 

Rydbergrummet
Förutom diverse kuriosa upptas hyllorna i Rydbergrummet av Nils "Putte" Lindbergs historiska byggnader i Jönköping. Genom Jönköpings läns folkrörelsearkivs försorg kan du se alltifrån Alphyddan och Moster Perssons stuga till Bäckaby kyrka, alla byggda av tändstickor!

Stadshistorisk utställning
I den stadshistoriska utställningen kan du följa Jönköpings stads historia från åren före grundläggandet 1284 fram till visionen om det framtida Jönköping. Utställningen är fylld av intressanta föremål från Jönköpings läns museum med tillhörande beskrivande texter. I expeditionen går det att låna audioguide på svenska eller engelska.