Du kan kontakta mig angående biblioteksverksamhet för barn 0-6 år samt programverksamhet för barn och unga.